Taśma konturowa

Odblaskowe taśmy REFLEXITE służą do konturowego lub liniowego znakowania pojazdów ciężarowych i ich przyczep (plandeka, kurtyna).

Jest to bardzo skuteczny sposób na uniknięcie wypadków drogowym czy kolizji podczas ograniczonych warunków pogodowych, głównie podczas zmroku.

Efekt odblaskowy jaki daje ta taśma jest uzyskiwany dzięki folii mikropryzmatycznej.

Zapewnia przede wszystkim lepszą widoczność na drodze przy złych warunkach pogodowych.

Taśma ta jest zauważalna pod różnym kątem obserwacji już z dalekiej odległości.

Taśmy REFLEXITE spełniają warunki europejskiej normy ECE 104, ponieważ jest oznaczona specjalnym symbolem „E” (jest to wymóg normy europejskiej ECE 104 dla taśm, które są wykonane zgodnie z tą normą i spełniają jej wymagania).


Podstawowe właściwości taśmy REFLEXITE i korzyści jakie wynikają z jej zastosowania:


– cienka i wygodna w montażu

– odporna na ścieranie i działanie środków myjących,

– wysoka jasność, zdolność odbijania światła

– mocna i wytrzymała,

– odporna na uderzenia,

– widoczna pod szerokim kątem już z dalekiej odległości,


Dostępne kolory:


żółty

czerwony

biały


Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 104
(tekst zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury nr 2002.6.27)
ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 października 2000 r.
(Dz. Ustaw 2001 nr 104, poz. 1136) oraz Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nakłada obowiązek na kierowców pojazdów długich oraz ciężkich i ich naczep do ich odblaskowego oznakowania konturowego taśmami.

Regulamin EKG 104 zawiera w sobie wytyczne w jaki sposób stosować te taśmy, jak prawidłowo je umieszczać na pojazdach dla zachowania bezpieczeństwa na drogach na terenie całej Unii Europejskiej.

Przepisy te wejdą na terenie UE w życie zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2007 roku (2007/35/EC).

Wśród krajów, które ratyfikowały regulamin i są zobowiązane do jego stosowania jest także Polska.

Od 10 października 2009 roku oznakowanie odblaskowe konturowe będzie wymagane dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP.

Obowiązek dotyczy pojazdów określonych w regulaminie EKG ONZ Nr 48 oraz w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 75 poz. 639).


Kategorie pojazdów objętych Regulaminem EKG 48


OBOWIĄZKOWO


Kategoria Opis
N2 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
N3 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
03 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton
04 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton

OPCJONALNIE


Kategoria Opis
N1 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony
N2 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony
02 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony
M2 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton
M3 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton

NIEDOZWOLONE


Kategoria Opis
M1 Samochody osobowe
01 Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony

WYMAGANIA KOLORYMETRYCZNE


Dopuszczalne kolory oznakowania konturowego wg Regulaminu ECE 48*

Kontur tylny: kolor żółty lub czerwony

Kontur boczny: kolor żółty lub biały

* dopuszczalne kolory mogą się różnić w zależności od kraju


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTU OZNAKOWANIA ORAZ WYMAGAŃ WZGLĘDEM MOCOWANIA


Minimalne wymagania oznakowania konturowego wg Regulaminu ECE 48*

Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60% tak aby umożliwić rozpoznanie całkowitego profilu pojazdu z boku i z tyłu
Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne, a przypadku zastosowaniu taśmy w sposób nie ciągły, odległość pomiędzy nimi nie może przekraczać 50% długości najkrótszego elementu
Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów
Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane
Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości

* mogą się różnić w zależności od kraju


BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU


Wprowadzenie obowiązku oznakowania pojazdów taśmą odblaskową zwiększa bezpieczeństwo transportu. Jest dużo mniejsza liczba wypadków z udziałem pojazdów ciężkich co jest równoznaczne z mniejszą ilością liczby ofiar śmiertelnych oraz strat materialnych. Lepsza widoczność na drodze zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Oznakowanie konturowe:

Zapewnia widoczność pojazdu już z odległości 1000 m
Skraca czas reakcji kierowców z 5 do 0,6 sek.
Gwarantuje widoczność pojazdu zaparkowanego na poboczu, włączającego się do ruchu czy manewrującego
Zmniejsza o 30-40% ryzyko wypadków z udziałem pojazdów ciężkich


NIE RYZYKUJ! BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ BEZPIECZNY!


1. Taśma konturowa zwiększa bezpieczeństwo Twojej floty, a wraz z tym bezpieczeństwo Twoich kierowców i transportowanych towarów.

2. Mniejsza szkodowość floty to możliwość uzyskania mniejszych stawek ubezpieczeniowych a także większe zaufanie partnerów handlowych (pewność, terminowość dostawy).

3. Duża część przejazdów dokonuje się w nocy, a więc w porze największego zagrożenia wypadkiem z powodu braku widoczności/oznakowania

4. Taśma konturowa pozwala wyróżnić pojazdy ciężarowe poruszające się po drodze. Dzięki temu kierowcy pojazdów osobowych mogą lepiej ocenić wielkość i prędkość ciężarówki a przez to bezpieczniej wykonać np. manewr wyprzedzania.

5. Pojazd z naczepą oznakowany taśmą odblaskową jest widoczny nawet z tysiąca metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na ocenę sytuacji na drodze i odpowiednią reakcję.

6. Wiele dróg w Polsce jest wąskich i kolizyjnych, czyli takich, na których występuje dużo skrzyżowań, dróg podporządkowanych, wyjazdów z posesji na drogę główną. W takich sytuacjach pojazd ciężki musi być szczególnie dobrze oznakowany.

7. Często zmieniają się warunki pogodowe – pomimo to, transport musi odbywać się bez zakłóceń i przestojów. We mgle, podczas opadów deszczu czy śniegu widoczność pojazdu spada. Taśma konturowa pozwala temu zapobiec.

8. Taśma konturowa jest coraz powszechniejsza w krajach UE. Twój pojazd nie powinien być gorzej widoczny.

9. Taśma konturowa stwarza możliwość zastosowania grafiki odblaskowej do reklamy Twojej firmy. Dzięki temu Twoja flota staje się 24h nośnikiem reklamy.

10. Taśma konturowa świadczy o wysokiej świadomości i właściwym zrozumieniu kwestii bezpieczeństwa drogowego. Pozwala chronić nie tylko pojazd nią oznakowany, ale także – lub może przede wszystkim – innych uczestników ruchu.